سامانه ایثارگران و جانبازان وزارت نیرو-ساجون

کلیه ایثارگران وزارت نیرو اعم از نیروهای قراردادی ، رسمی و دائم می بایست در این سامانه ثبت نام نمایند

رویدادها و اخبار

سامانه صدور مجوز معافیت هزینه ایثارگران _ انشعاب آب،فاضلاب ،برق

Mobirise Website Builder

قابل توجه کاربران محترم : جهت هرگونه سوال و یا رفع ابهام لطفا پیام بگذارید

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder